Om

Fotograf: Hillevi Nagel
Gabriella Wulff

… mig och mitt forskningsprojekt

Jag heter Gabriella Wulff och är forskare på Centrum för Konsumtionsforskning (CFK). I mitt nuvarande arbete fokuserar jag på att studera ”Realisation inom klädhandel”, ett projekt som är finansierat av Handelsrådet och med stöd från Centre for Retailing. Utöver det är jag anställd på Textilhögskolan i Borås, där jag dels undervisar inom textilt management och dels är programansvarig för textilekonomprogrammet.

Under tiden som jag har arbetat med projektet har jag upptäckt att det finns ett stort allmänintresse för frågor som både rör realisationer specifikt men även handel mer generellt. Det har lett till att jag har deltagit i en del mediala sammanhang för att sprida kunskap och forskning om ämnet. Bland annat har DN skrivit en artikelserie om hållbart mode, SVT gjort inslag om klimateffekter av minskad klädkonsumtion och STIL guiden, som ges ut av Svensk Handel Stil i samarbete med Swedish Fashion Council, skrivit om hur framtidens modeindustri kan komma att se ut.

Dessutom har intresset för hur pandemin påverkat branschen varit stor, där P4 Skaraborg gjort ett repotage på ämnet, P4 Jönköping gjort ett inslag om den så kallade butiksdöden, och GP skrivit flertalet artiklar om Covid-19 och dess påverkan på stadens handelsutbud. Även Svenskt näringsliv har haft intresse av vilken rikning handeln i städer är på väg.

När det kommer till mer specifika frågor om realisationer, så var det ett hett ämne innan pandemin bröt ut, där bland annat Unionen ställde sig frågande till hur den ständiga rean påverkar företag och TV4 gjorde ett inslag om Black Friday och bluffpriser. Även i år kom frågan om realisationer upp, med fokus på hur försäljningen av olika klädesplagg och sortiment påverkats av pandemin.

Genom mina fältstudier har jag kommit i kontakt med flertalet företag, där jag genomfört ett 30-tal intervjuer med företagsrepresentanter både från klädföretag och IT-företag som jobbar med frågorna. På så sätt har jag fått en ökad förståelse för hur företagen resonerar i frågorna. Jag har även gjort observationer både i butik och online, där jag bland annat kikar på hur företagen kommunicerar sina realisationer, erbjudanden och kampanjer, samt vilka reaktioner det får i bland annat sociala medier. Det har varit mycket intressant att följa utvecklingen under de senaste åren, vilket även gjort att jag kunnat fokusera på och skriva om hur pandemins utbrott påverkade modeindustrin, något jag skrev om i Konsumtionsrapporten 2020. Utöver det har jag fått möjligheten att publicera mina reflektioner kring den samhällspåverkan utbrottet av Covid-19 hade i Sverige.

Det jag har saknat under den här perioden är dock ett forum, dels för att posta inlägg som syftar till ökad kunskap och insikt om realisationer inom klädföretag och dels för att diskutera de här frågorna med dem som är intresserade. Jag kommer kontinuerligt uppdatera sidan med (förhoppningsvis) lärorika inlägg, öppna frågor och eventuellt en mindre undersökning, som jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och besvara.

Håll utkik!

%d bloggare gillar detta: